OS Konjuh
Бела Вода

Школа у Белој Води удаљена је од Коњуха 3km, а садашња школска зграда изграђена је 1979. године, на парцели k.п.бр. 2687. Зграда је површине 247m2.
Има две учионице, простор за предшколце и зборницу. Има нови санитарни чвор. Грејање је на чврсто гориво (дрва и угаљ). Снабдевена је водом из градског водовода и биопречишћивачем за отпадну воду. Има и дигиталну учионицу.
Школа има два чиста одељења и једно комбиновано одељење. Ради у преподневној и поподневној смени.

//oskonjuh.rs/wp-content/uploads/2019/12/podrucno-odeljenje-bela-voda.jpg
//oskonjuh.rs/wp-content/uploads/2019/12/podrucno-odeljenje-brajkovac.jpg
Брајковац

Има две учионице, хол, канцеларију за наставнике и једну помоћну просторију. Од школске 2015/16. користи се санитарни чвор након уградње билошког пречишћивача отпадних вода. Снабдева се водом из градског водовода. Грејање је пећима на чврсто гориво (дрва и угаљ).

Школу похађа само 7 ученика ( комбиновано одељење од три разреда) и ради само у преподневној смени.

Каменаре

Школа у Каменару удаљена је од Коњуха 6км. Школска зграда изграђена је 1987. године, . Зграда је површине 265 m2, изграђена је на к.п.бр.680.

Има две учионице, хол, канцеларију за наставнике, простор за предшколце.
Има централно грејање на чврсто гориво и санитарни чвор. У дворишту школе постоји терен за мали фудбал,кошарку или рукомет са постављеним головима.

Школа има два комбинована одељења. Школа ради у преподневној смени.

//oskonjuh.rs/wp-content/uploads/2019/12/podrucno-odeljenje-kamenare.jpg
//oskonjuh.rs/wp-content/uploads/2019/12/podrucno-odeljenje-lazarevac.jpg
Лазаревац

Школа у Лазаревцу удаљена је од Коњуха 5 км. Школа је изграђена 1967.год. на к.п.бр.840/3 и има 258 м2.
Школа има две учионице, хол, канцеларију за наставнике и нови санитарни чвор. Грејање је на чврсто гориво (дрва и угаљ). Постоји простор за предшколце.
Школа има два комбинована одељења и ради само у преподневној смени.

Љубава

Школа у Љубави удаљена је од Коњуха 2 km. Изграђена је 1987.год., Зграда је површине 242 m2, изграђена је на к. п. бр. 658.

Има две учионице, хол, канцеларију за наставнике и просторију за предшколце. Школа има грејање на чврсто гориво (дрва и угаљ). Има санитарни чвор (за наставнике, ученике и предшолце). У дворишту школе постоји терен за мале спортове .

Школа има једно комбиновано и једно чисто одељење и ради само у преподневној смени.

//oskonjuh.rs/wp-content/uploads/2019/12/podrucno-odeljenje-ljubava.jpg
Scroll