OS Konjuh

Основни подаци о школи

Историја школства на подручју Коњуха је богата. Прва школска установа основана је давне 1821.год. у Коморану. То је била школа интернатског типа. Ученици су се у њој, поред учења, хранили, спавали и обављали низ других активности. Полазници школе су били младићи старији од 15 година – деца имућнијих сељака који су желели да имају „писмену главу у кући“. Учитељи су били свештеници и писмене занатлије којима је образовање био споредан посао и за тај свој рад су били плаћени у натури. У почетку је то била црквено – приватна школа, али је од 1842.год. на молбу угледних сељака, рангирана у школску државну установу. У периоду од 1842.год. до 1847.год. школа се неколико пута селила од Коморана до Коњуха. Од 1847.год.школа више није сељена из Коњуха. Некадашња школска зграда у Коморану је, пре неколико година, реновирана и претворена у музеј. Садашња школска зграда је почела да се гради 1940.год. Спрат је подигнут 1965.год. Школу је, као и друге објекте у Коњуху, 1.јула 1999.год. погодио јак земљотрес након којег је дошло до рушења и реновирања једног дела школе. У својој богатој школској историји ,школа је имала значајно место у овом крају – била је и остала извор културе. За постигнуте резултате у раду,школа је похваљивана и награђивана више пута,тако да са историјотом и традицијом школе , можемо бити поносни на себе и своје резултате.
Основна школа носи назив „Брана Павловић“ са седиштем у Коњуху, у којој се настава изводи у предметној и разредној настави. У свом саставу има пет (5) издвојених одељења школе у којима се настава изводи од првог до четвртог разреда.

 • Одељење у Белој Води удаљено је 3 км од матичне школе, изграђено је 1979.год. а у саставу школског простора има две учионице и просторију за предшколску групу.
 • Одељење у Брајковцу удаљено је 3 км од матичне школе, изграђено је 1992.год. а у саставу школског простора има две учионице.
 • Одељење у Љубави удаљено је 2 км од матичне школе, изграђено је 1987.год. а у саставу школског простора има две учионице и просторију за предшколску групу.
 • Одељење у Лазаревцу удаљено је 5 км од матичне школе, изграђено је 1967.год. а у саставу школског простора има два учионице и просторију за предшколску групу.
 • Одељење у Каменару удаљено је 6 км од матичне школе, изграђено је 1987.год. а у саставу школског простора има две учионице и просторију за предшколску групу.

Садашњост школе

Основна школа „Брана Павловић“ у Коњуху на почетку школске 2016/2017. године има 304 ученика распоређених у 21 одељење оба циклуса основног образовања и васпитања.
Настава се одвија у матичној школи у Коњуху (први и други циклус) и у пет издвојених одељења (први циклус):

 • Бела Вода (38 ученика у два чиста одељења и једном комбинованом одељењу)
 • Брајковац ( 7 ученика у комбинованом одељењу од три разреда)
 • Каменаре (16 ученика у два комбинована одељење)
 • Љубава (29 ученика у два комбинована одељења)
 • Лазаревац (19 ученика у два комбинована одељења)

Школа има:

 • 6 објеката
 • 5 издвојених одељења
 • 4+8 чистих одељења
 • 9 комбинованих одељења

Коњух је сеоско насеље са око 280 домаћинстава. Налази се на регионалном путу Крушевац-Трстеник и удаљен је 18 километара од Крушевца.
Школа има сопствено грејање на чврсто гориво (угаљ и дрва), сопствену бунарску воду и канализациону мрежу. Матична школа има уговор са „Нобел корпорацијом“ Београд у вези са филтрирањем воде , како у матичној тако и у издвојеним одељењима школе у Каменару, Љубави и Лазаревцу, па ученици и сви запослени имају здраву пијаћу воду а издвојена одељења школе у Белој Води и Брајковцу су прикључена на градски водовод.. Биолошки пречишћивач за отпадне воде постоји у издвојеним одељењима школе у Белој Води, Лазаревцу и Брајковцу.
Матична школа се састоји од једног објекта школске зграде са ученичким и службеним улазом.У школској згради постоји осам (8) учионица, два ходника (у приземљу и на спрату), зборница, као и просторије за директора, педагога, администрацију школе, помоћно особље, библиотека, дигитална учионица и просторија за предшколску групу. Почетком школске 2012/2013.год. изграђена је фискултурна сала која је исте године опремљена свим спортским реквизитима. У фискултурну салу површине 288 м2, је 2013.год. уведено централно грејање.
У школи постоје две дигиталне учионице ( у централној школи у Коњуху са 20 рачунарских места и у Белој Води са 5 рачунарских места). Оне су поклон Министарства за телекомуникације Републике Србије. За свако издвојено одељење школе смо такође од овог Министарства добили по преносни рачунар (лап-топ) и видео бим ( осим у Брајковцу који нема пројектор).
У марту 2014.год.уведено је централно грејање у просторије издвојеног одељења у Каменару. Истог месеца, захваљујући ЈП „Водовод“ Крушевац, ученици и запослени у нашем издвојеном одељењу у Брајковцу су добили воду у школским просторијама. У матичној школи , стара столарија замењена је новом ПВЦ столаријом, као и врата на службеном улазу и ученичком улазу. Средства су обезбеђена из Буџета Града Крушевца. У августу 2014.год. извршена је санација школе у Љубави која је обухватила поправку кровног покривача, комплетну реконструкцију санитарног чвора као и санацију водоводне и канализационе мреже. Крајем 2015.год. уграђен је биолошки пречишћивач за отпадне воде у издвојеном одељењу школе у Брајковцу.
Школа има школско двориште на коме су два отворена терена за мале спортове.
Школује ученике првог и другог циклуса из Коњуха, док су у другом циклусу укључени и ученици из свих издвојених одељења. Настава се одвија у преподневној смени и поподневној смени (у матичној школи и издвојеном одељењу школе у Белој Води).
У школи раде многе секције а ученици су укључени у многобројне активности .Трудимо се да пратимо све нове токове и по питању методике рада са ученицима и по питању нових наставних средстава. Наставници су на сталној едукацији, чак и самоиницијативно, а у циљу побољшања квалитета наставног процеса. У Школи укупно ради 53 радника – од тога 37 у настави.

Школа има библиотеку која је у јуну месецу 2013.год. реновирана и одвојена гипсаним плочама од Дигиталног кабинета. Тада смо од Војске Србије добили око 2.300 наслова. Тренутно у библиотеци има око 5.000 књига. Ученици могу користити библиотеку:

 • за позајмљивање школске лектире, уџбеника и осталих књига (белетристике и стручне литературе)
 • као читаоницу за листање енциклопедија, цртање, израду домаћих задатака, претраживање интернета,
 • као играоницу, након наставе, док ученици-путници чекају аутобус за повратак кући,
 • за одржавање часова библиотекарске секције,
 • одржавање часова осталих слободних активности и других часова редовне или друге наставе при чему се користи простор и остали ресурси библиотеке.

Школа у Коњуху поред фискултурне сале , има и два отворена терена за мале спортове (терен за мали фудбал и рукомет са постављеним головима, као и терен за кошарку са постављене две табле са обручима).

Учионице су опремљене зеленим или белим школским таблама, катедром и столицом за наставника, као и довољним бројем столица и клупа са по два места за ученике. У учионицама се налазе ормари за одлагање наставних средстава. У кабинету за хемију и физику постављени су лавабои.

У школи постоји прикључак за интернет. У дигиталној учионици повезано је 20 рачунара у матичној школи у Коњуху и 5 рачунара у издвојеном одељењу школе у Белој Води. У ходницима и учионицама су постављени панои за излагање ученичких радова и обележавање значајних датума.

Химна школе

Ја сам ђаче калемарче,
Ал' без школе не би' знао
Да на јесен грожђе рађа и
Да морем плови лађа.

Да су преци били борци,
Да се ловом баве ловци,
Да словима писма пишем,
И стихове многе нижем.

Наш Брана, наша школа,
Као мирис мајских ружа,
За сву децу овог света,
Нека живи, нека цвета!

Полети змају сребрних крила,
Што носиш букет, среће и мира,
Окити срећом сву децу света,
Да наша школа живи и цвета.

Scroll